Aktualizace dokumentů ke stažení, 25.3.2017

Dnes byly do záložky Ke stažení přidány nové dokumenty – zákony a vyhlášky. Nově zde naleznete úplné znění zákona o požární ochraně, vyhlášky o požární prevenci, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a o čištění, kontrole a revizi spalinových cest. Tato záložka bude průběžně upravována a doplňována dalšími důležitými zákony a vyhláškami týkající se požární ochrany a souvisejících předpisů.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář