Hasiči varují: Nevstupujte na tenký led!

Jelikož nám počasí slibuje velké oteplení, zvyšuje se riziko propadnutí na tenkém ledě. Zde přinášíme pár užitečných informací, jak prapadnutí předejít a jak se při něm zachovat. Pozor na přítoky, nečistoty, kaluže a díry pro ryby Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a v takovém případě má led namodralou barvu. … číst dále

Není hasič jako hasič aneb rozdíl mezi SDH a JSDH

Drtivá většina obyvatel neví rozdíl mezi SDH a JSDHO. Tímto článkem bych rád stručně vysvětlil, jak velký je v těchto dvou organizacích rozdíl!  . SDH – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SDH je organizační článek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které také významnou měrou spolupracuje s obcemi v oblasti požární ochrany … číst dále

Druhy jednotek požární ochrany aneb jakto, že dobrovolní hasiči jsou často na místě zásahu později, než jednotky HZS

Vzhledem k faktu, že se nejen v našem městě již několikrát stalo, že lidi umějí jen pomlouvat a vůbec nevědí, jak to se svoláváním a výjezdy jednotek PO vlastně funguje, zpracoval jsem tento článek, jak to vlastně všechno je. Červeně jsou označeny pro náš případ neznalostí nejdůležitější informace. Můžeme si … číst dále

Jak uhasit hořící pánev

Pokud začne hořet pánev s olejem, vypneme sporák, namočíme utěrku, vyždímeme ji a poté zakryjeme hořící pánev. Počkáme až oheň zhasne. !!!NIKDY NELIJEME VODU NA HOŘÍCÍ PÁNEV – VODA SE ODPAŘÍ A VZNIKLÁ PÁRA VYTVOŘÍ S OLEJEM HOŘÍCÍ EMULZI!!! Výsledek této emulze vidíte na videu.

Co dělat, když zazní siréna

Jednotný systém varování a vyrozumění v ČR VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA KOLÍSAVÝ SIGNÁL PO DOBU 140 s !!!Tento signál jako jediný vždy varuje před nebezpečím!!!    Pokud uslyšíte tento varovný signál:  Předně bychom měli zachovat klid, nepropadat panice a uvědomit si, o který signál se skutečně jedná. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat … číst dále

Nahlášení mimořádné události

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké událostí, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost.    Měli byste vědět, že v České republice existuje několik telefonních čísel tísňového volání, na která je možné mimořádnou událost ohlásit. V povědomí … číst dále

Neznalost zákona neomlouvá aneb výňatky pro fyzické osoby ze zákona 133/1985 Sb., O požární ochraně a vyhlášky MV 246/2001 o požární prevenci

Zákon č. 133/1985 Sb., o Požární ochraně           § 1 Úvodní ustanovení          (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí, je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, … číst dále