Co dělat, když zazní siréna

Jednotný systém varování a vyrozumění v ČR

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA

KOLÍSAVÝ SIGNÁL PO DOBU 140 s

!!!Tento signál jako jediný vždy varuje před nebezpečím!!!

   Pokud uslyšíte tento varovný signál: 

  • Předně bychom měli zachovat klid, nepropadat panice a uvědomit si, o který signál se skutečně jedná.

  • Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečné látky, proto je řešením ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně do vyššího patra. Většina nebezpečných látek se šíří při zemi, proto nikdy nevyhledávejme úkryt v podzemních prostorách.

  • Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžeme ještě snížit tím, že utěsníme nebo přelepíme otvory kolem dveří a oken a přesuneme se do místnosti na opačné straně, než je zdroj nebezpečí (pokud dokážeme určit místo úniku nebezpečné látky). Nezapomeneme vypnout klimatizaci.

  • Zapneme rozhlasový a televizní přijímač a řídíme se dalšími pokyny, které obdržíme prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání nebo prostřednictvím megafonů na vozech hasičů a policie.

  • Důležitou zásadou je nikam netelefonovat. V kritické situaci je celá infrastruktura přetížena a je důležitější umožnit spojení pro záchranné organizace. Velmi nezodpovědné je volat dětem do školy a chtít, aby se rychle přišly schovat domů. Zaměstnanci škol mají své postupy a vědí, jak se zachovat. Svým jednáním bychom děti vystavovali zbytečnému riziku.

  • Neměli bychom zapomínat ani na starší nebo zdravotně postižené sousedy. Především neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc, protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.

  • Připravíme se na možnost vyhlášení evakuace.

Zásady pro varovný signál neplatí, pokud je jisté, že siréna varuje před povodní

ZKOUŠKA SIRÉN

STÁLÝ SIGNÁL PO DOBU 140 s

Tento signál slouží pro ověření funkčnosti jednotlivých zařízení a vytvoření návyku obyvytelstva.

Zkouška sirén bývá prováděna zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 až 12:15 hodin.

POŽÁRNÍ POPLACH

PŘERUŠOVANÝ SIGNÁL PO DOBU 60 s

Tento zvuk sirény je určen pro svolání jednotek dobrovolných hasičů a NEVARUJE před nebezpečím

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář