Historie

Píše se rok 1933, 9. července probíhá ustanovující valná hromada v sále Sokolovny v Košťatech českých dobrovolných hasičů. Tato myšlenka vzešla od vedoucích činovníků sborů v Teplicích a Trnovanech. Na jejich výzvu svolal bratr František Ostrý zájmovou schůzi do sálu Sokolovny již 25.5.1933, kde se zúčastnilo 31 místních občanů, župní činovníci a členstvo okolních sborů z Oseka, Teplic, Trnovan, Prosetic a Řetenic. Některé s požárními vozy, se kterými projeli hlavními ulicemi v Košťanech za účelem vzbuzení zájmu široké veřejnosti. Vzdělavatel třetího okrsku bratr Kyval (učitel) z Trnovan přednášel o významu hasičstva zvláště zde v pohraničí. Posléze následovala volba přípravného výboru, do kterého byli zvoleni Antonín Hrubý jako předseda, Josef Otrádovec, Antonín Pipek a Antonín Kout. Tento přípravný výbor připravil ustanovující valnou hromadu na 9. července 1933. Na této valné hromadě byli zvoleni do výboru sboru dobrovolných hasičů starosta Antonín Hrubý, náčelníkem Josef Janeček st. (policejní strážník), místo-náčelníkem Josef Krofta (poštovní zřízenec), jednatel Josef Rubeš (poštmistr), pokladníkem Tomáš Ječmen (obchodník) a samaritánem František Preissler (dělník). Dalšími členy výboru byli zvoleni Karel Šmilauer (pekař), Václav Franta (klempíř), Antonín Štochl (zámečník, šofér), náhradníci Antonín Kout st. a Jaroslav Oliverius, za revizory byli zvoleni Jindřich Vaněk, František Ostrý a Bartoloměj Kopřiva.

V Košťanech bývali požáry častým jevem zejména ve sklárnách, a proto měl obecní úřad pro takové případy zpracován již od roku 1866 řád pro hašení požárů, který stanovil úkoly pro jednotlivé majitele usedlostí.

Listuji v zažloutlých stránkách knihy zápisů za schůzí sboru. Je to jediná památka na nelehké začátky hasičů v Košťanech. Vše ostatní bylo zničeno v době okupace. Knihy před zničením zachránil místní učitel František Franče st.. Hasiči si veškeré finanční prostředky zajišťovali sami různými akcemi. Pořádali zábavy, plesy, ale i ochotnická divadelní představení, kde pomáhali ochotníci z Košťan a Pozorky.

Na splátky byla zakoupena motorová stříkačka KOLBEN – DANĚK a na pozemku poskytnutém košťanskými Sokoly, svépomocí a za částečného finančního přispění obce postavili zbrojnici a zakoupili automobil. V říjnu 1938 obsadil Wermacht Košťany, majetek českých spolků byl zabaven a všechny spolky zrušeny. Po osvobození se hasiči sešli opět v září 1945.

Knihy zápisů dokládají tisíce odpracovaných hodin nejen na výstavbě zbrojnice, ale i na údržbě techniky, prevenci, práci s mládeží a v neposlední řadě desítky zásahů u požárů.

Čas běžel a organizace prošla řadou reorganizací, vystřídalo se u nás řada členů. Někteří zemřeli, jiní odešli a přišli zase další.

Díky různým kulturním akcím a různým sponzorům získáváme finanční prostředky na naši další činnost. Výdaje na techniku, výzbroj a výstroj, provoz hasičské zbrojnice hradí město ze zákona, což naši předchůdci před 75 lety neměli.

23.6.2007 , Abrham Jindřich

(bývalý starosta SDH Košťany)

Komentáře jsou uzavřeny.