Letní dětský hasičský tábor Doubek, 11.8. – 16.8.2015

1. den (příjezd)

Tak jsme konečně dorazili na tábor. Dětičky se ubytovaly v podsadových stanech, byly rozděleny do týmů (v táboře jsou 4 týmy, na které během táboru čeká několik soutěží. Výsledky těchto soutěží se na konci tábora sečtou a vyhodnotí se) a hned nás čekal oběd. Po obědě se šly děti koupat a měly odpolední klid. Poté se rozpoutala vodní bitva mezi dětmi a vedoucími. Po bitvě následovala soutěž v roztažení hadic a „hašení“ ohnisek požáru. Večer začla výroba táborových vlajek a ve 22:00 měly děti večerku.

Soutěž v roztažení hadic a „hašení“ ohnisek požáru

2.den

Po ranní rozcvičce a snídani jsme vyrazili pěšky do Šluknova, kde jsme se podívali na místní požární zbrojnici. Pak jsme prošli náměstí a okolí a vyrazili jsme zpět do tábora. Po obědě měly děti volno. Následovala další táborová soutěž – děti v lese hledali hasičské věci, do kterých musely obléknout svého táborového vedoucího. Večer si děti dodělaly táborové vlajky a pak měly diskotéku u ohně.

Exkurze na stanici HZS a SDH Šluknov

3. den

 Dnes měly děti herní den. Ráno jsme si s nimi zahráli hru „cukr, káva“, kde první hru vyhrál Péťa. Potom byla (v rámci táborové hry) připravena střelba ze vzduchovek a následovalo živé Člověče, nezlob se (výsledek byl započítán do táborové hry). Během hry byly děti poslány na osvěžení do bazénu, kde se opět rozpoutala vodní bitva s pěti proudnicemi. Po osvěžení se pokračovalo ve hře. Ta byla opět přerušena večeří a potom byla dohrána. Před večerkou měly děti opět diskotéku u ohně, vysprchovaly se a šly spát.

živé „člověče, nezlob se“

4. den

Hned po snídani jsme vyrazili pěšky do Šluknova na zámek, kde probíhala výstava lega. Byl zde i koutek, kde si děti mohly sami něco postavit. Po obědě jsme s dětmi vyrobili táborová trika a pak se děti koupaly v bazénu. Od šesti hodin byl připraven branný závod a potom byla volná zábava. V noci ve 3:30 byl vyhlášen požární poplach. Děti si musely společnými silami natáhnout cca 150m hadic od rybníku k zapálenému ohni a uhasit ho.

výstava lega na šluknovksém zámku

5.den

Jelikož byly děti vzbuzeny v noci, byla jim ráno odpuštěna ranní rozcvička. Po snídani proběhla první část  sportovní olympiády a opět jsme se koupali v bazénu. Po koupání a obědě byla na programu druhá část sportovní olympiády. Poté děti měly volno a pomalu se začlo připravovat na odjezd domů. Po večeři byly dětem rozdány diplomy a pak měly diskotéku, která původně měla trvat nejméně do půlnoci. Dětičky ale pomalu odpadaly, a tak skončila ve 23:30.

soutěž v přenášení vody z kbelíku do kbelíku pomocí létajícího talíře

 6. den (odjezd)

Tento den byl opět bez rozcvičky, protože děti měly prodlouženou večerku. Ihned po probuzení byly poslány na snídani, po které následoval poslední nástup a vyhodnocení celotáborové soutěže a vedoucím byli také rozdány diplomy. Po tomto vyhlášení si šly děti sbalit své věci, vyklidit stany a postupně pomáhali s úklidem celého tábora.

balení stanů a matrací

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář