Odčerpávání zatopených sklepů a silnice, Hrob – Verneřice, 23.2.2017

Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum a následně po domluvě s velitelem JSDHO Hrob byly provedeny následující úkony. Jednotka nejdříve vytvářela hráz z hlíny pomocí lopat, dále odčerpávala vodu ze silniční propustě u bývalého areálu BONEX pomocí plovoucího a kalového čerpadla. Poté se přesunula k MŠ Hrob a provedla kontrolu sklepa. Voda po zatopení sklepa odtékala plynule do kanalizace a tak nebylo potřeba odčerpávat. Následně naše jednotka nasadila motorové kalové čerpadlo v domě, kdy JSDHO Hrob selhalo čerpadlo. Z tohoto sklepa byly vynášen různý materiál a mimo to i 80l motorové nafty. Žádné úniky látek nebyly zaznamenány.
Po odčerpání tohoto domu se jednotka přemístila na odčerpání spodního domu, v jehož sklepení se nacházelo cca 150 cm vody.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář