Odstranění sršního hnízda, Střelná, Sídliště, 17.8.2014

Na štítu domu se nacházela dvě sršní hnízda. první ve špičce střechy, druhé ve vazníku na špatně přístupném místě. Hnízda se nedala odstranit pomocí vysavače, a tak byla zlikvidována chemickou cestou.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář