Odstranění stromu, Kamenný Pahorek, 23.7.2015

Jednotka byla povolána na místo k narušenému, nakloněnému a prasklému topolu, který přímo ohrožoval svým pádem rozvodnu elektrického vedení. Jednotka strom, který byl prasklý odstranila.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář