Přenosná motorová stříkačka – PMS 8 (JSDH)

PMS 8 – JSDHO Košťany

Přenosná motorová stříkačka PMS 8 byla určena pro dopravu vody. Výroba těchto stříkaček probíhala od roku 1945 do roku 1964. V současné době se jíž tyto stříkačky nepoužívají.

 

 

 Základní technické údaje:

DÉLKA :

850 mm

ŠÍŘKA :

540 mm

VÝŠKA :

850 mm

HMOTNOST STŘÍKAČKY :

180 kg

JMENOVITÝ PRŮTOK VODY PŘI

 

DOPRAVNÍ VÝŠCE 80 m v.sl. :

800 l/min

NEJVYŠŠÍ DOPRAVNÍ VÝŠKA ČERPADLA :

160 m vod.sl.

PODTLAK DOSAŽENÝ ZA MINUTU :

8 m vod.sl.

VÝKON MOTORU :

22 kW

SPOTŘEBA PALIVA PŘI JMENOVITÉM

 

VÝKONU :

12,5 l/h

PRŮMĚR SACÍHO HRDLA :

110 mm

PRŮMĚR VÝTLAČNÝCH HRDEL :

75 mm

Popis:

Čerpadlo tvoří s motorem nedílný celek uložený na nosítkách s vysouvacími držadly.
Konstrukce čerpadla včetně motoru je velmi jednoduchá. Jednoduchá je také obsluha a ovládání.
Přenosná motorová stříkačka 8 s příslušenstvím se umísťuje buď na požárních automobilech (dopravní automobil nebo automobilová stříkačka) , nebo v přívěsu se závěsným okem.

Motor:

Motor typu SM 31 je dvoutaktní dvouválec jednoduché konstrukce s minimálním počtem pohyblivých dílů.

Základní technické údaje :

VRTÁNÍ VÁLCŮ :

92 mm

ZDVIH PÍSTŮ :

86mm

OBSAH VÁLCŮ :

1143 cm3

MAXIMÁLNÍ VÝKON PŘI 3000 ot/min :

22,8 kW

BOD ZÁŽEHU :

6-7 mm před HU

Blok válců je odlit ze šedé litiny a také hlava motoru je ze šedé litiny. Kompresní prostor je půlkulový a je opracován. Zapalovací svíčky jsou umístněny šikmo ke svislé ose spalovacího prostoru a pod nimi jsou našroubovány dekompresní kohouty. Klikový hřídel je dvakrát zalomený a čepy ojnice jsou pootočeny o 180°. Hřídel je slisován z jednotlivých dílů. Ojnice jsou na klikovém hřídeli uloženy ve dvou řadách válečků bez klece. Písty jsou vyrobeny z lehké slitiny a mají tři těsnící kroužky. Kliková skříň je odlita z lehkého kovu, je dvoudílná, utěsněná labyrinty v místech uložení klikového hřídele. V jejich blízkosti jsou umístněny i vypouštěcí kohouty.
Pohon magneta je zabezpečen pomocí ozubených kol se šikmým ozubením umístněným na skříni rozvodu, na které je součastně také připevněno startovací zařízení. Startovací zařízením se skládá ze startovací páky s ozubeným segmentem, který zabírá do natáčecí volné spojky.
Od volné spojky se přenáší pohyb pomocí bočních zubů na spojku nalisovanou na čepu klikového hřídele. Karburátor je upevněn přírubou na blok válců.
Zapalování bylo během výroby změněno. Do roku 1955 se montovala magnetka THZ-SZ 2 s odstředivým regulátorem předstihu. Od roku 1955 se montovalo magneto PAL s odtrhovou spojkou. Nemá rozdělovač jako typ SZ 2. Má dvě indukční cívky a nemá odstředivý regulátor. U tohoto typu zapalování se může vyskytnout zpětné naskočení motoru při natáčení.
Nádrž na palivo má obsah 26 litrů a je připevněna k hlavě motoru a k vývěvě. Ve výpustném hrdle nádrže je uzavírací kohout a čistič paliva. K mazání motoru se přidává do benzínu olej v poměru 1:25. (V době záběhu je poměr oleje k benzínu 1:20).
Chlazení motoru je provedeno tak, že se k chlazení používá přímo čerpané vody. Chlazení motoru je ovládáno pomocí rozváděcího kohoutu na plášti čerpadla. Ve střední poloze označené „Provoz I“ je chladící voda z motoru vypouštěna odpadovou trubkou ven. V levé krajní poloze označené „Provoz II“ je chladící voda z motoru vedena zpět do sacího hrdla čerpadla. Chlazení v poloze „Provoz I“ se používá tehdy, je-li na sací straně čerpadla tlak (např. při čerpání vody z hydrantu). V pravé krajní poloze „Vysávání“ je chlazení motoru uzavřeno.

Čerpadlo:

Čerpadlo typu H 800 je odstředivé dvoustupňové. Je vyrobeno ze slitiny hliníku. Na tělese čerpadla jsou přišroubovány dva výtlačné ventily a rozváděcí kohout vývěvy. Na spodní části tělesa čerpadla je umístněna vypouštěcí zátka a na sacím hrdle je zavodňovací nálevka. Těleso čerpadla je uzavřeno sacím víkem, jehož hrdlo má závitko připojení savice S 110 a opěrné kluzné ložisko pro hřídel čerpadla. Hřídel je ocelový a v místě průchodu ucpávkou je tvrdochromovaný. Dva oběžné kotouče jsou uloženy na hřídeli na pero a drážku a jsou za-jištěny maticí a plechovou podložkou. Jednotlivé stupně jsou odděleny převáděcím kotoučem a utěsněny těsnícími bronzovými kroužky. Ucpávku hřídele tvoří čtyři kroužky lojované šňůry 8×8 mm přitlačované přesuvnou maticí.

Plynová vývěva:

Plynová vývěva je zhotovena tak, že v celkovém provedení plní několik funkcí. Tento celek je složen z expanzní komory, ejektorového nástavce, uzavírací klapky výfuku a rozváděcího kohoutu. Expanzní komora slouží pro přívod stlačených plynů. Přívodní kanál stlačených plynů se uzavírá kuželovým kohoutem. Na obratli kuželového kohoutu je upevněna vačka odnímače proudu. Při poloze „Vysávání“ (otevřený kohout) vačka zkratuje zapalování válce, ze kterého se odebírá stlačený plyn pro pohon vývěvy. V přívodním kanálu je zpětný ventil, který zamezuje zpětnému unikání stlačeného plynu. Ejektor (vlastní vývěva) je litinový s mosaznou tryskou. Uzavírací klapka výfuku uzavírá v poloze „Vysávání“ výfukové potrubí válce, ze kterého se odebírá stlačený plyn pro pohon vývěvy. Litinový rozváděcí kohout s bronzovým obratlem je přišroubován k tělesu čerpadla.

Ovládací páka rozváděcího kohoutu má tři pracovní polohy:
1. Provoz I – střední poloha
2. Provoz II – levá krajní poloha
3. Vysávání – pravá krajní poloha

Startování agregátu se provádí při nastavení pracovní polohy Provoz I. Přestavení z polohy II do polohy I a zpět se provádí v průběhu čerpání k regulaci teploty motoru (teplota vytékající chladící vody má být asi 80°C).
Na plášti čerpadla jsou připevněny dva výtlačné ventily s našroubovanými spojkami 75. dále je na čerpadle ještě umístněn manovakuometr k měření podtlaku na sací straně čerpadla a manometr k měření přetlaku na výtlačné straně čerpadla.

Napsat komentář