Prověřovací cvičení – požár lesního porostu s evakuací zraněné osoby, Hrob (Žába), 23.7.2013

ámětové prověřovací cvičení na požár lesního porostu s cílem připravit jednotky PO na zdolávání požárů v těžko dostupném terénu, dálkovou dopravu vody, evakuaci zraněné osoby v DT a její předlékařskou pomoc. Ukázka postupu zásahu při požáru lesního porostu pro veřejnost.

JSDH Hrob po příjezdu k místu události, cca 200m od ohniska požáru, provedla průzkum na místě události. Byla nahlášena pohřešovaná osoba v prostoru štoly bývalého kamenolomu.
Od CAS 25 Š706 RTH bylo rozvinuto vedení hadicemi „B“ v délce 180m, rozdělovač a jedno útočné vedení proudem „C“ v délce 40m. Doplňování vody bylo prováděno z CAS 32 T815 Košťany a Hrob.
Pro záchranu osoby v prostoru zadýmené štoly bylo vysláno 1.družstvo JSDH Hrob (1+2) v DT, jištěné lanem. V záloze bylo 1. družstvo v DT z JSDH Košťany, které v závěru pomohlo s vynešením zachraňované osoby (figurína) pro poskytnutí první pomoci.
Vyproštění osoby v čase (14:30 hod.) bylo provedeno s pomocí vyváděcí masky.
2.družstvo Košťany v průběhu vyprošťování rozvinulo druhý útočný proud „C“ v délce 30m a bylo zahájeno hašení požáru (14:20 hod.) z obou útočných proudů „C“.
Lokalizace požáru byla provedena v čase 14:40 hod.
V 15:00 hodin dorazila JSDH Osek, která byla jako záloha na místě události.
Likvidace požáru byla provedena v 15:05 hod.

Po ukončení cvičení se dostavila jednotka HZS ze stanice Teplice a provedla instruktáž k jištění a sebezáchraně osob z výšek. Byla provedena praktická ukázka slaňování, kterou si někteří hasiči vyzkoušeli.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář